การลงทะเบียนเข้าใช้อีเมล์ของ Yahoo!

 1. เข้าสู่เมนู (Start)  แล้วคลิก Internet Explorer

 2. แล้วจะมีหน้าต่างดังต่อไปนี้ขึ้นมา อาจจะเป็นเว็บไซต์อะไรก็ได้แล้วแต่ว่าจะปรากฎขึ้นมาให้เห็น ดังตัวอย่างคือ www.google.co.th แล้วคลิกตรง Address Bar เพื่อใส่ URL ของ www.yahoo.com

 3. จากนั้นจะปรากฎหน้าเว็บเพจของ yahoo ขึ้นมาให้เห็นดังนี้ จากนั้นคลิกคำว่า Sign Up เพื่อที่จะลงทะเบียน

 4. แล้วจะเกิดหน้าดังกล่าวนี้ขึ้นมา จากนั้นให้คลิกที่คำว่า Sign Up for Yahoo! Mail

 5. จากนั้นจะเกิด  Security Alert ขึ้นมา ให้ตอบ ตกลง หรือ OK

 6. จากนั้นจะเกิดหน้าต่างที่คุณต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ทุกหัวข้อจะเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าคุณสะดวกที่จะใช้ภาษาไทยให้เลือกคำว่า  Preferred content

 7. จากนั้นจะเกิดตารางขึ้นมาให้คลิกที่ Yahoo! Thailand ดังรูป

 8. จากนั้นจะเกิด Security Alert ดังนี้ แล้วคลิกที่ Yes

 9. แล้วก็จะเกิด Security Alert อีกครั้งให้ตอบ OK

 10. แล้วคราวนี้ก็จะได้หน้าต่าง คุณสามารถกรอกข้อมูลด้วยภาษาไทยได้แล้ว ดังรูป
( หมายเหตุ: ทุกจุดที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ (*) คุณต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน )

 11. เมื่อกรอกข้อมูลของคุณเสร็จแล้วให้คลิกที่คำว่า “ ฉันยินยอม ”

 12. ในกรณีที่คุณกรอกข้อมูลไม่ครบ หรือ กรอกข้อมูลผิดพลาด [จะมีแถบสีเหลืองขึ้นมาตรงจุดที่คุณกรอกผิด หรือ ยังไม่กรอกข้อมูล หรือ ข้อมูลที่กรอกไปนั้นไปซ้ำกับข้อมูลของคนอื่น ในการณีที่เป็น ID (ชื่ออีเมล์ของคุณ)] เกิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้คุณได้ทำการกรอกข้อมูลเพิ่มให้ถูกต้อง

 13. หลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย และถูกต้องแล้วนั้น จะเกิดหน้าต่าง Security Information ขึ้นมาดังนี้ ให้คลิกที่ Yes

 14. แล้วจะเกิดหน้าต่างขึ้นมาว่าการลงทะเบียนได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลของคุณและเข้าไปในพื้นที่ ฟรี-อีเมล์ของคุณได้ทันทีโดยการคลิกที่ “ ไปต่อยัง Yahoo! เมล์ ”

 15. จากนั้นจะขึ้น Security Alert อีกครั้ง ให้คุณคลิกคำว่า Yes เพื่อเข้าสู่ ฟรี-อีเมลย์ ของคุณ

 16. แล้วคุณจะได้ ฟรี-อีเมลย์ ของคุณใน Yahoo พร้อมกับ ข้อความต้อนรับ 1 ฉบับในกล่องขาเข้า ดังรูป

 17. จากนั้นจะปรากฎหน้าต่างใน กล่องขาเข้าพร้อมกับข้อความ 1 ฉบับ ถ้าคุณต้องการอ่านข้อความในกล่องขาเข้าของคุณ คุณสามารถคลิกที่ ชื่อเรื่องที่ผู้ส่งส่งมาให้คุณได้ทันที ดังตัวอย่าง

 18. จากนั้นคุณก็จะเห็นข้อความที่คุณได้รับจากผู้ส่ง (จาก Yahoo! )

 19. ในกรณีที่คุณต้องการจะส่งข้อความหาผู้อื่นนั้น คุณสามารถทำได้โดยการคลิกที่ “ เขียน ”

 20. แล้วจะเกิดหน้าต่างดังต่อไปนี้ขึ้นมา คุณสามารถเขียนข้อความที่คุณต้องการแล้วส่งได้ทันที หลังจากที่คุณพิมพ์ข้อความนั้นเสร็จ โดยคลิกที่ “ ส่ง ”