การลงทะเบียนอีเมล์ฟรีใน www.thaimail.com

1. ให้คลิ๊กคำว่า start ด้านซ้ายมือของคอมพิวเตอร์ แล้วคลิ๊ก Internet Explorer.

 

2. จากนั้นจะมีหน้าๆหนึ่งขึ้นมา จะเป็นอะไรก็ตาม ให้คลิ๊กตรงช่อง Address หรือลบข้อความที่มีอยู่แล้วพิมพ์ใหม่ คือ www.thaimail.com

 

3. จากนั้นจะมีหน้า www.thaimail.com ขึ้นมา ให้คลิ๊กที่คำว่า “สมัครสมาชิก”.

 

4. จะมีหน้าที่เป็นเงื่อนไขการใช้บริการอีเมล์ ซึ่งมีทั้งหมด 17 ข้อ.
5. เมื่ออ่านเงื่อนไขและเข้าใจรายละเอียดแล้ว และต้องการใช้บริการไทยเมล์ ให้คลิ๊กที่คำว่า “ยอมรับ”.

 

6. จากนั้นเข้าสู่หน้าการสมัครสมาชิกไทยเมล์ ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสมาชิกลงในช่องสี่เหลี่ยม โดยมีรายละเอียดอยู่ด้านข้างของข้อมูลนั้นๆ ซึ่งผู้สมัครต้องจำรายละเอียดในส่วนนี้ไว้ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิ๊กที่คำว่า “ลงทะเบียน”.

 

7. หน้าถัดไปก็ให้กรอกข้อมูลการศึกษา และความสนใจ คลิ๊กตามความต้องการหรือไม่คลิ๊กก็ได้ หรือถ้าต้องการเลือกทั้งหมด ให้คลิ๊กคำว่าเลือกทั้งหมด.

 

8. เมื่อคลิ๊กตกลงแล้วก็จะได้หน้านี้ ถ้าต้องการเช็คอีเมล์ให้พิมพ์ชื่อและรหัสผ่านที่ทำไว้ตอนสมัคร.

 

9. เมื่อคุณพิมพ์ชื่อและรหัสเรียบร้อยให้คลิ๊กที่ Login หรือกด Enter ก็จะได้หน้านี้ ซึ่งคุณจะได้รับอีเมล์ใหม่ 1 ฉบับจาก thaimail คุณสามารถคลิ๊กเข้าไปดูได้ตรงคำว่า อีเมล์ใหม่ 1 ฉบับ หรือคำว่า เช็คจดหมายใหม่.

 

10. จากนั้นคุณก็จะได้หน้านี้ซึ่งมีจดหมาย 1 ฉบับ ในตู้จดหมายเข้า จาก thaimail.com

 

11. ให้คลิ๊กที่ช่องใดช่องหนึ่งเพื่ออ่านอีเมล์ ถ้่าต้องการเขียนจดหมายให้คลิีกที่คำว่า เขียนจดหมาย.

 

12. จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมา ให้พิมพ์ชื่ออีเมล์และข้อความถึงคนที่ต้องการเขียนถึง.

 

13. ถ้าต้องการบันทึกอีเมล์ให้คลิ๊กที่คำว่า สมุดบันทึกที่อยู่ จะปรากฏหน้านี้ จากนั้นคลิ๊กที่คำว่า เพิ่มรายชื่อใหม่ หรือ เพิ่มกลุ่มใหม่.

 

14. จะมีรายละเอียดให้พิมพ์ แล้วคลิ๊กเพิ่มรายชื่อ ถ้าต้องการออกจากระบบให้คลิ๊กคำว่า ออกจากบริการด้านซ้ายมือ.