การลงทะเบียนเข้าใช้อีเมล์ฟรีของ www.hotmail.com

1.เข้าสู่เมนู (Start) แล้วคลิกที่ Internet Explorer

 


2.เมื่อเข้าอินเตอร์เน็ตแล้ว ก็จะขึ้นหน้าต่างเว็บหนึ่งมาให้ แล้วให้ใส่ URL: www.hotmail.com

 

 

3.จากนั้นจะปรากฏหน้าเว็บเพจของ hotmail มาให้ดังนี้ แล้วคลิกที่คำว่า "sign up หรือ ลงทะเบียน"

 

 

4.เราก็จะเห็นหน้าต่างนี้และมีช่องให้เรากรอกข้อมูลต่างๆ

 

 

5.เลือกประเทศ " Thailand "

 

 

6.กรอกข้อมูลในช่องว่าง

 

 

 7.คลิกที่คำว่า " accept หรือ ยอมรับ "

 

 

 8.คลิกที่ continue

 

 

 9.คลิกที่ yes

 

 

10.คลิกที่ " Start... "

 

 

11.หน้านี้เราจะให้ข้อมูลหรือไม่ให้ก็ได้

 

 

12.คลิกที่ " continue "

 

 

13.เมื่อปรากฎหน้านี้ ถือว่าการสมัครเมล์เป็นผลสำเร็จและจะมีจดหมายตอบรับจากทีมงาน hotmail

 

 นี่คือตัวอย่างจดหมายตอบรับจากทีมงาน hotmail